Algemene voorwaarden

Hier vind je de algemene voorwaarden van Bureau Zorgmarketing. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen het Bureau Zorgmarketing en de afnemer. De algemene voorwaarden geven jou als afnemer inzicht in de eisen die worden gesteld aan de overeenkomst en welke onderwerpen daarin aan de orde dienen te komen.