Merkpositionering

Wat draag je als organisatie uit? Sta je goed gepositioneerd in de markt?

Merkmanifest

Een merkmanifest is een beknopt en aantrekkelijk visueel document waarin de beleving van een merk wordt overgebracht. Het is een statement. Een tastbaar document waarin helder omschreven staat waar de organisatie voor staat en waarom je doet wat je doet. Het helpt medewerkers en klanten om jouw dienstverlening beter te begrijpen. Een merkmanifest stellen wij op vanuit organisatieperspectief. De input halen wij op bij jou en jouw medewerkers. In het merkmanifest staat onder andere:

  • Jouw ambitie
  • Het MerkDNA (a.d.h.v. de Golden Circle)
  • Merkpersoonlijkheid
  • Archetype
  • Doelgroepen en stakeholders
  • Concurrentie
  • Merkbelofte

Merkpositionering

Wil je een stapje verder en bijvoorbeeld ook trends & ontwikkelingen, input van jouw klanten en stakeholders meenemen? Dan creëren wij jouw unieke merkpositionering aan de hand van verder onderzoek.

Positioneren in het zorglandschap gaat over de onderscheidende positie die jouw (zorg)organisatie of merk wil innemen in het brein van je doelgroep ten opzichte van andere organisaties. Dit om een voorkeurspositie bij de doelgroep te verkrijgen. We belichten dit vanuit een multi-stakeholdersperspectief en creëren een heldere positionering aan de hand van ons eigen ontwikkelde positioneringsmodel. Deze positionering is relevant, onderscheidend en authentiek.

Klaar om je te onderscheiden van de concurrentie? Neem contact met ons op!