Inforium case - Bureau Zorgmarketing

Blankenstein 143, 7943PE Meppel

085 - 401 83 63 info@bureauzorgmarketing.nl

Inforium

Inforium case

Inforium wil dé partij worden voor het distribueren van gezondheidsinformatie. Inmiddels bestaat het bedrijf zes jaar en zijn ze klaar voor de volgende stap: groeien in (naams)bekendheid en klantportfolio. Inforium wilde dit gedegen aanpakken en heeft daarvoor Bureau Zorgmarketing ingeschakeld.

We hebben gezamenlijk gekeken naar de beste aanpak en besloten om niet direct aan de slag te gaan met het maken van communicatiemiddelen. Hiervoor is eerst een gedegen fundament nodig. Bepaal eerst wie je als bedrijf bent en wat je als bedrijf wilt uiten in communicatiemiddelen.

Brainstormsessie

We gingen fanatiek van start met een uitgebreide brainstormsessie. Samen met enkele medewerkers van Inforium gingen we om tafel zitten om meer inzicht te krijgen in wat volgens hen de identiteit, doelgroepen en concurrenten zijn van Inforium. Tijdens de brainstormsessie hebben we gezamenlijk marketingdoelstellingen opgesteld. Deze bepalen onder andere welke middelen we in de toekomst inzetten. Het was over en weer een interessante, leerzame en nuttige middag waar we elkaar beter hebben leren kennen.

Marktonderzoek

Maar we zijn een marketingbureau en onze ervaring leert dat strategie op basis van data effectiever is dan een strategie puur ontwikkeld op onderbuikgevoel. Daarom hebben we marktonderzoek gedaan bij de (potentiële) doelgroep om de customer journey concreet in kaart te krijgen. Marktonderzoek levert meestal verrassende bevindingen op, daarom vinden we dit ook zo belangrijk en waardevol om te doen.

Uit het kwalitatieve onderzoek bleek dat de naamsbekendheid van Inforium een bootst kon gebruiken. Met behulp van diepte-interviews hebben we de touchpoints tijdens de klantreis vanuit gebruikersperspectief in kaart gebracht. Met de opgehaalde informatie is een grafische weergave van de huidige customer journey ontwikkeld. De zogenaamde customer journey 1.0. Deze visuele weergave legde al snel de pijnpunten bloot: er waren te weinig touchpoints tijdens de awareness-fase en er werden nauwelijks digitale touchpoints ingezet. Vervolgens stelden we de gewenste customer journey op: customer journey 2.0. Deze geeft duidelijk aan welke communicatiemiddelen Inforium het beste kan inzetten om te groeien in (naams)bekendheid. Daar ligt de komende tijd onze focus op.

inforium customer journey

Grafische weergave van de touchpoints van de gewenste klantreis van Inforium.
Deze touchpoints dragen bij aan het doel om te groeien in naamsbekendheid.

 

Positionering

Maar we waren er nog niet. Er ontbrak nog een goed fundament. De input van de brainstorm, het marktonderzoek en onze kennis en kunde heeft geleid tot een positionering voor Inforium. In het positioneringsdocument is de meerwaarde van Inforium uitgeschreven en zijn kernwaarden geformuleerd. De positionering vormt een goed fundament om verder te bouwen!

Nu de positionering afgerond is, gaan we volop bezig met het uitvoeren van de content- en advertentiestrategie. We ontwikkelen onder andere een nieuwe website en zetten online campagnes op. Een project waar we veel zin in hebben. Met deze strategie dragen we bij aan het uiteindelijke doel: het creëren van awareness en voorkeur voor Inforium onder de stakeholders, zodat Inforium dé partij wordt voor het distribueren van gezondheidsinformatie.