Onderzoek: Imago van Nederlandse ziekenhuizen 2023

09 februari 2024

Iedere twee jaar doet Newcom Research & Consultancy een onderzoek naar het imago van Nederlandse ziekenhuizen onder patiënten. Dit doen zij in opdracht van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ). Dit recente onderzoek gaat over het jaar 2023 en brengt een aantal interessante resultaten naar voren. Je leest ze in deze blog.

Sterk imago Nederlandse ziekenhuizen

Uit de antwoorden van de deelnemers aan het onderzoek – meer dan 20.000 patiënten en bezoekers van 18 jaar en ouder – blijkt dat Nederlandse ziekenhuizen een onverminderd sterk imago hebben. Sinds het jaar 2017 waarderen de patiënten het imago van ziekenhuizen in Nederland sterker op alle onderzochte factoren, zoals: kwaliteit, facilitair en patiëntgerichtheid.

Gemiddelde rapportcijfer een 7,9

Nederlandse patiënten en bezoekers beoordelen de ziekenhuizen gemiddeld met een 7,9 (van de 10). Kijk je alleen naar de patiënten en niet naar de bezoekers, dan wordt dit cijfer zelfs een 8,0. In 2021 beoordeelden Nederlandse patiënten en bezoekers net zo positief, namelijk ook met een rapportcijfer van 7,9. Wel zijn de deelnemers dit jaar iets minder bereid om ziekenhuizen aan te bevelen aan anderen dan in het jaar 2021.

Reguliere versus digitale zorg

Deelnemers aan het onderzoek die alleen reguliere zorg hebben ontvangen, waarderen deze zorg iets positiever dan deelnemers aan het onderzoek die alleen digitale zorg hebben ontvangen (bijv. thuismonitoring).

Opvallende leeftijdsverschillen

Op verschillende gebieden is er een duidelijk verschil tussen jongere en oudere deelnemers aan het onderzoek. Op het gebied van reguliere versus digitale zorg bijvoorbeeld; deelnemers van 18 tot en met 55 jaar zijn kritischer over digitale zorg en geven aan betrokkenheid bij hun eigen behandeling te missen en zich niet gehoord te voelen. Deelnemers van 56 jaar en ouder zijn minder kritisch op dit gebied.

Daarnaast zijn de deelnemers van 56+ tevredener over de ziekenhuizen in Nederland dan deelnemers van 18 t/m 55 jaar. Die laatste groep is vooral minder tevreden over zaken als een persoonlijke benadering, patiëntgericht handelen en het betrekken van de patiënt bij de behandeling.

Grootste verbeteringen

Vergeleken met ditzelfde onderzoek uit het jaar 2017, hebben de Nederlandse ziekenhuizen een positieve ontwikkeling doorgemaakt in het betrekken en begrijpen van hun patiënten. Ook scoren de ziekenhuizen zeer goed op het gebied van deskundigheid, zorgkwaliteit en betrouwbaarheid. Daarnaast hebben ziekenhuizen een zeer positief imago op het gebied van veiligheid, netheid en andere facilitaire zaken.

Grootste kansen

Ondanks de positieve resultaten van het onderzoek, zijn er ook mogelijkheden tot verbetering van de Nederlandse ziekenhuizen. Deze – relatief grote – ontwikkelkansen liggen voornamelijk op het gebied van efficiëntie, transparantie en innovatie.

Efficiëntie, transparantie en samenwerking

In 2021 waardeerden patiënten en bezoekers de efficiëntie van Nederlandse ziekenhuizen duidelijk hoger dan in het jaar 2023. Onder efficiëntie vallen zaken als gemak voor patiënten en bezoekers. Deelnemers vinden het belangrijk niet onnodig steeds hetzelfde verhaal te moeten vertellen en dat afspraken efficiënt en duidelijk worden ingepland. Ook geeft slechts 59% van de patiënten en bezoekers aan dat er goed wordt samengewerkt in het ziekenhuis. Hier liggen voor ziekenhuizen duidelijk mogelijkheden om de patiënten-tevredenheid te verbeteren.

Innovatie

Een duidelijke afwijking van de over het algemeen positieve score die ziekenhuizen krijgen, is de beoordeling van de mate van innovatie van de ziekenhuizen. Slechts 56% van de deelnemers vindt dat het ziekenhuis voldoende innoveert en/of meegaat in innovatieve ontwikkelingen. Een groot deel van de deelnemers beoordeelde de factor ‘innovatie’ als neutraal (25%). 14 Procent van de deelnemers gaf aan niet te weten of het ziekenhuis voldoende innoveert en 5% vond het ziekenhuis (helemaal) niet innovatief. Op het gebied van innovatie liggen er voor ziekenhuizen dus zeker mogelijkheden om patiënten beter te informeren over innovatieve onderzoeken en/of ontwikkelingen.

Aan de slag met de reputatie van jouw ziekenhuis?

Wil je werken aan de reputatie van jouw ziekenhuis, of graag patiënten beter informeren over innovatieve ontwikkelingen? We ondersteunen je er graag bij! Neem gerust contact met ons op, we plannen graag een kennismakingsgesprek met je in.

Bron: NVZ

Meer nieuws en informatie over de zorg en zorgmarketing? Lees ook onze andere blogs!

Door: Bianca den Hartog – Bureau Zorgmarketing