Project- UMCG Protonentherapiecentrum - Bureau Zorgmarketing

Blankenstein 143, 7943PE Meppel

085 - 401 83 63 info@bureauzorgmarketing.nl

UMCG Protonentherapiecentrum

UMCG Protonentherapiecentrum- client journey

Protonentherapie is een bestralingstechniek die sinds 2018 in het UMCG aangeboden wordt. Momenteel heeft meer dan de helft van alle kankerpatiënten bestraling (radiotherapie) nodig. Het doel van bestraling is het doden van kankercellen. Daarbij moeten de gezonde cellen zo veel mogelijk gespaard worden. Protonentherapie is een door de Nederlandse overheid erkende therapie. Tot 2017 konden patiënten alleen naar behandelcentra in het buitenland worden doorverwezen als zij in aanmerking kwamen voor protonentherapie. Om de therapie ook in Nederland te kunnen aanbieden, is een zogenaamde WBMV (Wet Bijzondere Medische Verrichtingen) vergunning nodig. Het UMCG Protonentherapiecentrum heeft deze vergunning en opende in januari 2018 als eerste protonentherapiecentrum in Nederland haar deuren.

Door de onbekendheid van de therapie in Nederland worden nog niet alle patiënten die hiervoor in aanmerking komen behandeld met protonen. De doelstelling van deze opdracht: Het creëren van awareness voor het UMCG protonentherapiecentrum en protonentherapie in het algemeen.

Om meer bekendheid te creëren voor protonentherapiebehandelingen in het UMCG heeft Bureau Zorgmarketing in samenwerking met het UMCG een kwalitatief en kwantitatief onderzoek gedaan onder haar patiënten. Het doel van dit onderzoek was om de cliënt journey in kaart te brengen. De client journey is de route die de patiënt doorloopt in de aanloop naar een behandeling in het Protonentherapietherapiecentrum, met de daarbij behorende touchpoints/contactmomenten. Vervolgens is er een contentstrategie en advertentiestrategie (online marketing) ontwikkeld en hebben we veel content mogen ontwikkelen. Bijvoorbeeld video’s en een nieuwe website. De campagne is een groot succes.

Online marketing resultaten

Online marketing werkt zijn vruchten af voor het UMCG Protonentherapiecentrum. Na een half jaar zijn er middels diverse advertenties ruim 2 miljoen mensen bereikt. De Facebook community is opgebouwd naar ruim 4000 volgers. Daarnaast is de betrokkenheid van de volgers groot.

Na een jaar zien we een flinke toename van de naamsbekendheid in het tweede halfjaar t.o.v. het eerste halfjaar. Er wordt 60% vaker gezocht op termen rondom de merknaam ‘UMCG Protonentherapiecentrum’. Ook zien we het maandelijkse websiteverkeer flink toenemen, al wordt dat gedurende het jaar flink beïnvloedt door de coronacrisis.

Na twee jaar zien we een gigantische stijging in organisch zoekverkeer. Hier is goed te zien dat SEO een lange termijn investering is. Hoewel het organisch verkeer het eerste jaar ook langzaam toeneemt, zien we dit gedurende het tweede jaar echt groeien. Aan het einde van jaar twee haalt de website tussen de 2 à 3 duizend organische bezoekers. Inmiddels is dit tot over de 4 duizend opgelopen.

Naast bereik en websiteverkeer is het behalen van doelen (of conversies) natuurlijk ook belangrijk. Voor veel van onze klanten en zo ook voor het UMCG, is het lastig om dit online ‘hard’ te meten. Daarom kijken we meer naar zachte conversies, zoals contact opnemen, of een brochure downloaden. Waar in het eerste jaar het doelconversieratio nog op 1,86% ligt, ligt dit in het tweede jaar al op 3,59%!