Verdubbeling zorgvraag 2040 zorgt voor tekort aan ouderenwoningen

Blankenstein 143, 7943PE Meppel

085 - 401 83 63 info@bureauzorgmarketing.nl

Verdubbeling zorgvraag in 2040 zorgt voor tekort aan ouderenwoningen

 

Het aantal 80-plussers is in 2040 waarschijnlijk verdubbeld. Dit heeft grote gevolgen voor de gezondheidszorg, maar ook voor gemeenten. Er is namelijk een verdubbeling van de zorgvraag. Zo ontstaat er een groot tekort aan ouderenwoningen, maar ook aan verpleeghuiscapaciteit. Dit blijkt uit onderzoek van Hevo. In deze blog leest u de belangrijkste conclusies.

Verdubbeling zorgvraag 

Het onderzoek van HEVO brengt in beeld wat de ontwikkeling is in absolute groei van het aantal 80-plussers per gemeente. Zie de afbeelding hieronder.

verdubbeling zorgvraag 80-plussers

 

 

 

 

 

 

 

 


Bron: HEVO 

 

HEVO heeft de ontwikkeling van de zorgvraag tot 2050 geprognosticeerd. Daaruit blijkt dat er een verdubbeling te zien is van het aantal ouderen op lokaal niveau. Ook is er een toename in de komende 30 jaar van 1 miljoen ouderen met de indicatie zware zorg.

verdubbeling zorgvraag zorgindicaties

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: HEVO 

Tekort aan geschikte woonvormen

Uit onderzoek blijkt dat er een tekort aan geschikte woonvormen voor ouderen is. Het gaat hier om een tekort van zo’n 250.000 (Rabobank, 2020). Ook geeft Actiz (2020) aan dat de geplande uitbreiding van verpleeghuiscapaciteit niet voldoende is. Er zijn in 2025 namelijk slechts 14.000 extra verpleeghuisplekken. Terwijl er volgens TNO wel 30.000 verpleeghuisplekken nodig zijn.

Dit geeft een contrast aan. Aan de ene kant is er sprake van het wonen in een verpleeghuis, waar de bewoner zware zorg kan ontvangen. Aan de andere kant gaat het om woningen voor ouderen die geschikt zijn om comfortabel  en zelfstandig te wonen. En dat zij daar zorg kunnen ontvangen indien dat nodig blijkt. Normaal gesproken zou het een het ander opheffen. Wanneer er meer ouderen thuis wonen zal de capaciteit in verpleeghuizen toenemen. Door de vergrijzing is dat echter niet het geval. Zowel voor zelfstandig wonende ouderen als ouderen die in een verpleeghuis wonen is er nu een tekort.

Langer zelfstandig thuis wonen

Tegenwoordig woont een groot deel van de ouderen tot op zeer hoge leeftijd zelfstandig. Van alle 75-plussers woont tegenwoordig zo’n 92% zelfstandig. Redenen dat steeds meer ouderen zelfstandig wonen zijn:

  • Overheidsbeleid gericht op langer thuis wonen
  • Een zwaardere zorgindicatie-eis voor toegang tot langdurige zorg
  • Voorkeur van de ouderen

Zeker voor deze doelgroep is het belangrijk dat zij zelfstandig kunnen blijven wonen. Vooral voor hen neemt de vraag naar geschikte woningen toe. Denk daarbij aan een locatie dichtbij voorzieningen, maar wel op een vertrouwde plek en levensloopbestendige woningen. Voor het wonen in een verpleeghuis is beschikbaarheid en goede zorg belangrijk. Ook voor de familie.

Volgens HEVO moeten nieuwe projecten voor lokale oplossingen zorgen. Bijvoorbeeld door het realiseren van woonservicegebieden. Deze spelen in op de zojuist genoemde factoren. Er zijn dan voldoende aanpasbare (levensloopbestendige) woningen, maar er is ook (woon)ondersteuning en er zijn diverse welzijns- en zorgdiensten voor bewoners. Volgens brancheorganisatie Actiz moet ook technologie in huis een oplossing bieden. Samen met een combinatie van professionele zorg en informele zorg thuis.

 

De cijfers over de verdubbeling van de zorgvraag zijn er, nu is het belangrijk voor de betrokken organisaties om hier tijdig op in te spelen. Het volledige artikel is te lezen via de website van HEVO.

 

Meer nieuws en informatie over de zorg en zorgmarketing? Lees ook onze andere blogs!