Algemene voorwaarden

Hier vind je de algemene voorwaarden van Bureau Zorgmarketing. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen het Bureau Zorgmarketing en de afnemer. De algemene voorwaarden geeft jou als afnemer inzicht in de eisen die worden gesteld aan de overeenkomst, welke onderwerpen daarin aan de orde dienen te komen.