Personeels- en capaciteitsvraagstukken | Bureau Zorgmarketing

Blankenstein 143, 7943PE Meppel

085 - 401 83 63 info@bureauzorgmarketing.nl

Werken bij

Flexibele oplossing

Een negen tot vijf mentaliteit zien we steeds verder verschuiven naar een flexibelere ingestelde arbeidsmarkt. Wij zien dat zorgorganisaties zich snel willen aanpassen aan de plotselinge veranderingen en behoeften in de externe omgeving. Wanneer de benodigde middelen missen om in te spelen op deze veranderingen of behoeften, of als er geen behoefte bestaat aan het aannemen van een fulltime medewerker, bestaat de flexibele oplossing. Bureau Zorgmarketing zoekt een geschikte kandidaat, wanneer uw zorgorganisatie experts nodig heeft.

Bureau Zorgmarketing bemiddelt onder andere in personeels- en capaciteitsvraagstukken in het marketing- en communicatievakgebied binnen de gezondheidszorg. Naast tijdelijke of vaste functies zijn er ook oplossingen beschikbaar voor interim-functies.

Bureau Zorgmarketing biedt vier verschillende vormen van arbeidsbemiddeling aan:

  • Detachering
  • Freelance
  • Werving & selectie
  • Interim-management

Detachering

Via detachering zetten wij bij u tijdelijk een deskundige medewerker van ons in. Bijvoorbeeld ter vervanging van een medewerker of omdat u op zoek bent naar specifieke kennis en ervaring voor een bepaalde periode.

Detachering heeft als voordelen voor uw organisatie dat er flexibiliteit geboden wordt en dat de contractrisico’s worden vermeden. Bureau Zorgmarketing hanteert een all-in uurtarief en factureert u op basis van de gewerkte uren. Bureau Zorgmarketing zorgt voor een intensieve begeleiding van de marketing- en communicatiemedewerkers gedurende de detacheringopdracht.

Freelance

Bij tijdelijke capaciteitsproblemen kunt u, naast detachering, ook gebruik maken van ons netwerk van freelancers. De flexibel in te zetten marketing- en communicatiefreelancers in ons netwerk zijn in staat om een uitstekende resultaten te boeken. Uiteraard zijn zij in het bezit van een geldige verklaring arbeidsrelatie (VAR) waardoor u gevrijwaard blijft van werkgeversverplichtingen. De afspraken over de periode en de vorm van inlenen worden contractueel vastgelegd. In overleg met de kandidaat kan het contract worden verlengd of kunt u kiezen voor een rechtstreeks dienstverband.

Werving & Selectie

Bureau Zorgmarketing kan uw zorgorganisatie uitstekend van dienst zijn bij het vinden van de juiste medewerkers voor de marketing- en communicatieafdeling. Wij verzorgen hierbij voor u de volledige werving- en selectieactiviteiten waarbij uiteindelijk een kandidaat rechtstreeks bij u in tijdelijke of vaste dienst treedt.

Wij maken bij de werving- en selectieopdrachten gebruik van ons eigen netwerk en databases en komen met u een werving & selectie fee overeen wanneer u iemand in dienst neemt door onze tussenkomst.

Interim-management

Wanneer de marketing- en/of communicatieafdeling van uw zorgorganisatie geconfronteerd wordt met een ingrijpende verandering zetten wij op uw verzoek tijdelijk management in om organisatorische en strategische vraagstukken op te lossen. Bureau Zorgmarketing werkt vanuit de gedachte dat interim-management meer dient in te houden dan het tijdelijk vervullen van een marketingmanagementfunctie binnen een zorgorganisatie.

Met interim-management is de doelstelling dat veranderingen en oplossingen voor problemen binnen organisaties daadwerkelijk worden gerealiseerd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van meetbare doelstellingen. Bureau Zorgmarketing beschikt over een uitgebreid netwerk van communicatieadviseurs en interim-marketingmanagers, ieder met hun eigen specifieke deskundigheid en nodige ervaring in de marketing en communicatie binnen de gezondheidszorg.